Category: Diệt côn trùng

Diệt côn trùng các loại, ruồi , kiến, gián, mạt, bọ chét, bọ đậu đen, sâu hại cây trồng .